artykuł nr 1

Budżet Miasta - 2005 r.

Załączniki:
Załączniki Nr 15 - Plan przychodów , wydatków i wyniku finansowego gospodarstwa pomocniczego na 2005 r. 19 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 14 - Plan dochodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 r. 19 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 13 - Plany dochodów i wydatków gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 r. 21 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 12 - Plany dotacji na zadaniz realizowane przez podmioty nie zaliczane do podmiotów finansów publicznych 17 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Ząłacznik Nr 11 - Plan dotacji dla pozostałych podmiotów 19 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 10 - Plan dotacji dla instytucji kultury 15 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 9 - Spłata pożyczek, kredytów długoterminowych w latach 2006-2010 18 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 8/1 - Prognoza długu miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2005 rok 17 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załacznik Nr 8 - Prodnoza długu miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2005 r. 16 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 7 - Wieloletni plan inwestycyjny 2005 - 2007 154 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 6 a - Programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 26 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 6 - Plan nakładów na inwestycje na 2005 r. 91 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 5 - Dochody bydżetu państwa planowane do uzyskania w 2005 r. zwiazane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 19 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 4 b - Autopoprawki w planie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zdania zlecone ustawami miastu 25 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załacznik Nr 4 a - Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne oraz inne zadania zlecone ustawami miastu 25 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 3 - Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz oraz inne zadania zlecone ustawami miastu 18 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2 - Plan wydatków miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2005 rok - według klasyfikacji budżetowej 91 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 a - Środki pochodzące z budżetu 18 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu miasta 41 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/467/05 w/s w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2005 rok 74 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer