artykuł nr 1

Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2022-2044

artykuł nr 2

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2022-2044

artykuł nr 3

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2022 - 2044