artykuł nr 1

Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2022-2044

Załączniki:
Uchwała Nr LVIII/729/22 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załączniki do Uchwały Nr LVIII/729/22 14 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LVII/717/22 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załączniki do Uchwały Nr LVII/717/2217 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LVI/707/22 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 października 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załączniki do Uchwały Nr LVI/707/22MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LV/699/22 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 września 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załącznik do Uchwały Nr LV/699/22 10 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIV/678/22 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załącznik do Uchwały Nr LIV/678/22 14 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIII/653/22 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załączniki do Uchwały Nr LIII/653/2212 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LI/647/22 z dn. 25.05.2022 r. w sprawie zmiany WPF Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr L/630/22 z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Złącznik do Uchwały Nr L/630/2213 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIX/611/22 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki do Uchwały Nr XLVIII/601/2219 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVIII/601/22 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dn. 23.02.2022r. w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki do Uchwały Nr XLVII/590/22MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVII/590/22 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dn.26.01.2022r. w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2022-2044

artykuł nr 3

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2022 - 2044