artykuł nr 1

XXI Sesja z dn. 27.05.2020 r.

Na podstawie art.15 zzx. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, poz. 567, poz. 568), zarządzam na dzień:

27 maja 2020 r. (środa) o godz. 9:00

XXI Sesję Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w trybie korespondencyjnym.

W ww. terminie odbędzie się transmisja sesji z udziałem Przewodniczącego Rady Miasta

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta, XIX Sesji Rady Miasta oraz XX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. 1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;
  2. 2. zmiany budżetu miasta na 2020 rok;
  3. 3. określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób            Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób                        niepełnosprawnych na 2020 rok;
  4. 4. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Piotrkowie                            Trybunalskim przy ul. Broniewskiego- ul. Ronalda Reagana i ul. Ronalda Reagana;
  5. 5. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie                              Trybunalskim przy ul. Ronalda Reagana;
  6. 6. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania                            przestrzennego w rejonie ulic: Folwarcznej, al. Concordii, Al. Sikorskiego,                        Belzackiej oraz Dworskiej w Piotrkowie Trybunalskim;
  7. 7. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Koralowej w       Piotrkowie Trybunalskim;
  8. 8. przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami Miasta Piotrkowa                          Trybunalskiego na lata 2020-2023”;
  9. 9. wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
 4. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2019.
 5. Informacja z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
 6. Informacja z działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim za rok 2019.
 7. Informacja z działalności Prezydenta Miasta między sesjami (wg stanu na dzień 18 maja 2020r.).
 8. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca interpelacji i zapytań, które wpłynęły od dnia 18 kwietnia do dnia 15 maja 2020 r.
 9. Zamknięcie obrad XXI Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Załączniki:
Projekt uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego406 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany budżetu miasta na 2020 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania projektu uchwały w/s zmiany budżetu miasta na 2020 rok402 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2020 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania projektu uchwały w/s określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2020 rok417 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Broniewskiego- ul. Ronalda Reagana i ul. Ronalda Reagana821 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania projektu uchwały w/s wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Broniewskiego- ul. Ronalda Reagana i ul. Ronalda Reagana420 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Ronalda Reagana722 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania projektu uchwały w/s wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Ronalda Reagana414 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Folwarcznej, al. Concordii, Al. Sikorskiego, Belzackiej oraz Dworskiej w Piotrkowie Trybunalskim764 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania projektu uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Folwarcznej, al. Concordii, Al. Sikorskiego, Belzackiej oraz Dworskiej w Piotrkowie Trybunalskim419 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Koralowej w Piotrkowie TrybunalskimMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania projektu uchwały w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Koralowej w Piotrkowie Trybunalskim405 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s przyjęcia "Gminnego programu opieki nad zabytkami Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2020-2023"MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania projektu uchwały w/s przyjęcia "Gminnego programu opieki nad zabytkami Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2020-2023"412 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego319 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania projektu uchwały w/s wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego408 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer