artykuł nr 1

Wybory prezydenckie 2020 r.

obrazek

W dniu  28 czerwca 2020 r.

(niedziela)

Obwodowe Komisje Wyborcze
od Nr 1 do Nr 37
oraz Nr 40

rozpoczynają pracę o godzinie 600 ,
 

natomiast

Obwodowe Komisje Wyborcze

Nr 38, 39 i 41

rozpoczynają pracę o godzinie 900

Załączniki:
Informacja dla wyborców - Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 lipca 2020 r. o zmianie zasad obsługi wyborców przez obwodowe komisje wyborcze 95 KB
Postanowienia Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dn. 8.07.2020 r. Nr 211-215 w/s uzupełnienia składu obwodowych komisji wyborczych w mieście Piotrków Trybunalski MB
Postanowienia Komisarza Wyborczego Nr 207, Nr 208, Nr 209, Nr 210 w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 8 lipca 2020 r., w sprawie uzupełnienia składu Obwodowych Komisji Wyborczych w mieście Piotrków Trybunalski. MB
Postanowienia Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim Nr 200 i 204 z dnia 7 lipca 2020 r. 507 KB
Ogłoszenie o godzinie otwarcia lokali wyborczych w dniu 12 lipca 2020 r. 23 KB
Postanowienia Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim Nr 189 - 195 z dn. 6.07.2020 r. MB
Postanowienia Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 lipca 2020 r. oraz z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 13 w mieście Piotrków Trybunalski MB
KOMUNIKAT dot. możliwości skorzystania z samochodu dla niepełnosprawnych w dniu głosowania 12 lipca 2020 r. 27 KB
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dn. 30 czerwca 2020 r. o II turze wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 141 KB
Komunikat dla wyborców dotyczący ponownego głosowania 57 KB
DRUK DO POBRANIA -ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO W PONOWNYM GŁOSOWANIU W DNIU 12 LIPCA 2020 r. 87 KB
Jak głosować bezpiecznie - plakat MB
Postanowienie nr 133/2020 Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 czerwca 2020 r. w/s zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w mieście Piotrków Trybunalski MB
Postanowienia Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dn. 22.06.2020 r. w/s zmian w składzie Obwodowych Komisji Wyborczych w mieście Piotrkowie Trybunalskim 12 MB
Obwodowe Komisje Wyborcze 16 MB
Postanowienie Nr 33/2020 Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 16 czerwca 2020 r.,w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 166 KB
Harmonogram pierwszych posiedzeń OKW i szkoleń 17 KB
Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 15 w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 czerwca 2020 r. 911 KB
Postanowienie NR 32/2020 Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 czerwca 2020 r.,w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. MB
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dn. 12 czerwca 2020 r., o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 119 KB
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 12.06.2020 r. o zgłaszaniu kandydatów do komisji wyborczych, informacja o losowaniach 101 KB
Załączniki do uchwały Nr 182/2020 r., Państwowej Komisji Wyborczej z dn. 10 czerwca 2020 r. 139 KB
Uchwała Nr 182/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dn. 10 czerwca 2020 r., w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania oraz instrukcji głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 98 KB
Postanowienie Nr 31/2020 Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dn. 10 czerwca 2020 r.,w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Piotrków Trybunalski w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 140 KB
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dn. 10 czerwca 2020 r., w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. MB
Komunikat w sprawie sposobu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Mieście Piotrków Trybunalski w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 16 KB
Link - Rekrutacja na funkcję urzędnika wyborczego do gminy Czarnocin oraz Rozprza 12 KB
Zarządzenie Nr 176 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 8.06.2020r. w/s wyznaczenia na obszarze Miasta Piotrkowa Trybunalskiego miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020r. MB
DRUK DO POBRANIA - Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28-06-2020 r. 72 KB
DRUK DO POBRANIA - Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 16 KB
DRUK DO POBRANIA - Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 15 KB
Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 143 KB
DRUK - Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 41 KB
DRUK DO POBRANIA - Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 147 KB
DRUK DO POBRANIA - Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 166 KB
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 165 KB
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych. 183 KB
Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 142 KB
Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r., w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 450 KB
UCHWAŁA Nr 129/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 maja 2020 r. w sprawie stwierdzenia braku możliwości głosowania na kandydatów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 78 KB
Link - Rekrutacja na funkcję urzędnika wyborczego do miasta Radomsko 11 KB
INFORMACJA Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 kwietnia 2020 r. w/s rekrutacji na funkcję urzędnika wyborczego w gminie z obszaru właściwości terytorialnej Delegatury: - miasto RADOMSKO 393 KB
Postanowienie Nr 18/2020 Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 kwietnia 2020 r., w/s powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 959 KB
Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie możliwości dodatkowego zgłaszania samodzielnie swojej kandydatury na członka Obwodowych Komisji Wyborczych 144 KB
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 82 KB
LINK - Informacja Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim dotycząca terminu przyjmowania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz terminów losowań składów obwodowych komisji wyborczych 12 KB
Informacja Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 14.04.2020 r. w/s dokonywania dodatkowych zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych 16 KB
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dn. 10 kwietnia 2020 r., w/s informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych, dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. MB
Link - Rekrutacja na funkcję urzędnika wyborczego gm. Grabica, Ładzice, Przedbórz 12 KB
Komunikat w sprawie sposobu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 68 KB
Link dotyczący rekrutacji na funkcję urzędnika wyborczego gminy Przedbórz 12 KB
Wykaz lokali obwodowych komisji wyborczych, w tym lokali dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 19 KB
Komunikat o organizacji pracy Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim 466 KB
Postanowienie Nr 13/2020 Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 9 marca 2020 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych MB
Postanowienie Komisarza Wyborczego z dn. 28 lutego 2020 r., w/s utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Piotrków Trybunalski, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 434 KB
DRUK wniosek pełnomocnictwo 77 KB
DRUK zgłoszenie korespondencyjne 14 KB
DRUK zgoda pełnomocnictwo 16 KB
Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dn. 21.02.2020 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 715 KB
DRUK - Zgłoszenie swojej kandydatury na członka samodzielne 41 KB
DRUK - Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 73 KB
Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 lutego 2020 r. o sposobie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 484 KB
INFORMACJA-głosowanie-za-granica-prezydent 2020r. 154 KB
INFORMACJA-głosowanie-kraj-prezydent 2020r. 160 KB
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych 127 KB
Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych 170 KB
Zarządzenie Nr 47 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dn. 11 lutego 2020 r. ws. wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń MB
Pismo Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Tryb. z dnia 10 lutego 2020 r. 440 KB
Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w/s zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej MB
artykuł nr 2

Wybory do Sejmu i Senatu 2019 r.

Załączniki:
Protokół wyborów posłów w okręgu wyborczym nr 10 MB
Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Senatora w okręgu wyborczym nr 28 MB
Protokół wyników głosowania w okręgu wyborczym nr 10 na listy kandydatów na Posłów MB
Ogłoszenie o godzinach pracy obwodowych komisji wyborczych 23 KB
Postanowienie Nr 437/2019 Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 10 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 22 w mieście Piotrków Trybunalski 265 KB
Postanowienie Nr 436/2019 Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 10 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 21 w mieście Piotrków Trybunalski 272 KB
Postanowienie Nr 435/2019 Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 10 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 13 w mieście Piotrków Trybunalski 271 KB
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim Nr 431 w/s zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 15 w mieście Piotrkowie Trybunalskim 274 KB
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim Nr 429 w/s zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 33 w mieście Piotrkowie Trybunalskim 263 KB
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim Nr 428 w/s zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 24 w mieście Piotrkowie Trybunalskim 268 KB
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim Nr 427 w/s zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 20 w mieście Piotrkowie Trybunalskim 268 KB
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim Nr 422 w/s zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 34 w mieście Piotrkowie Trybunalskim 267 KB
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim Nr 421 w/s zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 20 w mieście Piotrkowie Trybunalskim 269 KB
KOMUNIKAT dla osób niepełnosprawnych 27 KB
INFORMACJA WYBORCZA DLA WYBORCÓW Z OKW NR 4 12 KB
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim Nr 410 w/s zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 11 w mieście Piotrkowie Trybunalskim 269 KB
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim Nr 409 w/s zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w mieście Piotrkowie Trybunalskim 275 KB
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim Nr 404 w/s zmiany w składzie obwodowej Komisji Wyborczej nr 9 w mieście Piotrkowie Trybunalskim 264 KB
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim Nr 403 w/s zmiany w składzie obwodowej Komisji Wyborczej nr 8 w mieście Piotrkowie Trybunalskim 265 KB
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim Nr 401 w/s zmiany w składzie obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 w mieście Piotrkowie Trybunalskim 270 KB
Postanowienie Nr 381/2019 Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 484 KB
PASAŻ - INFORMACJA O USTALENIU HARMONOGRAMU SPOTKAŃ OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH 53 KB
SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM MB
Postanowienie Nr 360 z dn. 23 września 2019 r. Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim MB
Informacja Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dn. 16.09.2019 r. 310 KB
Wzór zgłoszenia na członka okw - dla komitetów wyborczych 72 KB
Wzór zgłoszenia kandydata na członka okw - dla osób fizycznych 41 KB
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dn. 4.09.2019 r. w/s informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej MB
Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 sierpnia 2019 r. dot. składu Okręgowej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Trybunalskim oraz terminu zgłoszenia list kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i kandydatów na senatorów w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 221 KB
Postanowienie Nr 355/2019 Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Piotrków Trybunalski w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 446 KB
Postanowienie Nr 334/2019 Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych MB
Załącznik-Wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 33 KB
Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 13 sierpnia 2019 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 658 KB
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 213 KB
artykuł nr 3

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.

K O M U N I K A T

 

W dniu 30 kwietnia 2019 r. (wtorek) o godz. 1300
w sali nr 1
       

 

Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
przy Pasażu Karola Rudowskiego 10   

 

odbędzie się publiczne losowanie

kandydatów na członków
obwodowych komisji wyborczych  

 

w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Załączniki:
Protokół wyników głosowania w rejonie na listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego MB
Ogłoszenie o godzinach pracy obwodowych komisji wyborczych 23 KB
Komunikat w/s samochodu dla osób niepełnosprawnych 27 KB
Postanowienie Nr 134/19 Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń OKW MB
Informacja o ustalonym harmonogramie spotkań komisji wyborczych 51 KB
Postanowienie Nr 111 Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 6 maja 2019 r. MB
Informacja z dnia 26 kwietnia 2019 r. o rekrutacji na funkcję urzędnika wyborczego do gminy Kamieńsk 519 KB
Informacja z dnia 26 kwietnia 2019 r. o rekrutacji na funkcję urzędnika wyborczego do miasta Piotrków Trybunalski 545 KB
Informacja Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dn. 26 kwietnia 2019 r. 386 KB
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego MB
Postanowienie Nr 41 z dnia 26 marca 2019 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Piotrków Trybunalski w wyborach do Parlamentu Europejskiego 434 KB
Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 marca 2019 r. o sposobie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 409 KB
*Załącznik nr 1 - Wzór zgłoszenia: głosowanie korespondencyjne 33 KB
Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 marca 2019 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 648 KB
artykuł nr 4

Wybory Samorządowe 2018

Wszelkie informacje dotyczące Wyborów Samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. znajdują się na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej.

Informacje dotyczące Wyborów Samorządowych: https://wybory2018.pkw.gov.pl/

Informacje dotyczące rejestracji komitetów wyborczych: http://pkw.gov.pl/773_Komitety_wyborcze


Informacje dla wyborców niepełnosprawnych

Uchwała PKW z dn. 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych 

Wykaz komitetów wyborczych, które złożyły zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych. Organ rejestrujący – Państwowa Komisja Wyborcza

 

 

Załączniki:
Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 13 listopada 2018 r. o terminie składania sprawozdań finansowych przez komitety wyborcze oraz miejscu i sposobie udostępniania do wglądu przedłożonych Komisarzowi Wyborczemu sprawozdań finansowych o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 602 KB
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 5 listopada 2018 r. - uzupełniające obwieszczenie z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa łódzkiego 227 KB
Ogłoszenie o godzinach rozpoczęcia pracy przez OKW w lokalach wyborczych 23 KB
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa łódzkiego 213 KB
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa łódzkiego 242 KB
Postanowienia Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 października 2018 r. w/s zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania w mieście Piotrków Trybunalski MB
Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 22 października 2018 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4 listopada 2018 r. 391 KB
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 36 w mieście Piotrków Trybunalski 239 KB
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 26 w mieście Piotrków Trybunalski 269 KB
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 14 w mieście Piotrków Trybunalski 241 KB
Wykaz członków Obwodowych Komisji Wyborczych 447 KB
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 37 w mieście Piotrków Trybunalski 247 KB
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 34 w mieście Piotrków Trybunalski 242 KB
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 31 w mieście Piotrków Trybunalski 245 KB
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Glosowania Nr 26 w mieście Piotrków Trybunalski 244 KB
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 2 w mieście Piotrków Trybunalski 250 KB
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 17 w mieście Piotrków Trybunalski 239 KB
Poprawny harmonogram pierwszych spotkań OKW 103 KB
HARMONOGRAM POSIEDZEŃ OKW 111 KB
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 1 października 2018 r. w/s powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 14 MB
Informacja od Komisarza Wyborczego z dnia 25 września 2018 r. 423 KB
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 13 września 2018 r. o nieuzupełnianiu składu Sejmiku Województwa Łódzkiego 15 KB
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dn. 7 września 2018 r. w/s informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz wyborach Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego MB
INFORMACJA O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH 630 KB
INFORMACJA O UPRAWNIENIACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MB
Komunikat o dyżurach Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi MB
Postanowienie w/s powołania Terytorialnych Komisji Wyborczych 725 KB
artykuł nr 5

Informacje dla Mieszkańców