artykuł nr 1

Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Prostej

artykuł nr 2

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej 6

artykuł nr 3

Ogłoszenie o I pisemnym przetargu nieograniczonym na wydzierżawienie, na 10 lat, nieruchomości niezabudowanej położonej w granicach Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej przy ul. Sulejowskiej 132

artykuł nr 4

Ogłoszenie o II pisemnym przetargu nieograniczonym na wydzierżawienie, na okres 10 lat, nieruchomości zabudowanej położonej w granicach Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej pomiędzy ulicami: Zamkową, Wspólną, Starowarszawską i Pereca

artykuł nr 5

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Górnej 3

Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze