artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze publicznego ustnego przetargu nieograniczonego, położonej przy ul. A. Asnyka

artykuł nr 2

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze publicznego ustnego przetargu nieograniczonego, położonej przy ul. Zawiłej

artykuł nr 3

Wykaz niezabudowanych działek gruntu stanowiących własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Michałowskiej 16a, 16b i 16c, przeznaczonych do sprzedaży, w drodze publicznego ustnego przetargu nieograniczonego.

artykuł nr 4

Wykaz części nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Armii Krajowej

artykuł nr 5

Wykaz nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Obywatelskiej

Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze