artykuł nr 11

Ogłoszenie o I-szym ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność skarbu państwa, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wierzeje 1

artykuł nr 12

Ogłoszenie o I-szym ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Armii Krajowej 2/6 - ul. Przeskok 6

artykuł nr 13

Ogłoszenie o I-szym ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Glinianej 12 d

artykuł nr 14

Ogłoszenie o I-szym ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Glinianej 12 c

artykuł nr 15

Ogłoszenie o I-szym ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Glinianej 12