artykuł nr 1

Ogłoszenie o I ustnym przetargu ograniczonym na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanych stanowiących własność: Miasta, współwłasność Miasta oraz własność Miasta w budynkach wspólnot mieszkaniowych

artykuł nr 2

Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski położonego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Tuwima 8 blok 10 m. 5

artykuł nr 3

Ogłoszenie o I przetargu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta Piotrków Trybunalski przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Batorego 10.

artykuł nr 4

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Życzliwej 13 a, oznaczonej numerem działki 43

artykuł nr 5

Ogłoszenie o I ustnym przetargu na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Curie Skłodowskiej 11.