artykuł nr 1

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiących własność Gminy Piotrków Tryb., położonych w Piotrkowie Tryb przy ul. Łodzkiej 30 a,b

artykuł nr 2

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Piotrków Tryb., położonych w Piotrkowie Tryb. na terenie osiedla budownictwa jednorodzinnego Jeziorna II przy ul. Kajakowej 8-16

artykuł nr 3

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Piotrków Tryb., położonych w Piotrkowie Tryb. przy ul.: Malinowej 38 i Malinowej 38a

artykuł nr 4

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Piotrków Trybunalski położonych w Piotrkowie Tryb. przy ul. Orlej 9d, 9e, 9f

artykuł nr 5

Ogłoszenie o I ustnym przetargu ograniczonym na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Piotrków Trybunalski połozoną w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Zawiłej