artykuł nr 1

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Podinspektor ds. obsługi punktu informacyjnego w Biurze Obsługi Mieszkańców

artykuł nr 2

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. ks. Jerzego Popiełuszki w Piotrkowie Trybunalskim ul. Henryka Sienkiewicza 10/12

artykuł nr 3

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Leonarda 12/14

artykuł nr 4

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Podinspektor ds. dzierżaw i udostępniania nieruchomości

artykuł nr 5

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 15 w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Belzacka 78a