artykuł nr 1

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza konkursy na stanowisko dyrektora: - SP nr 11,- II LO,- III LO,- ZSP nr 5,- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego,- Centrum Kształcenia Praktycznego w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 2

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - Podinspektor ds. turystyki w Centrum Informacji Turystycznej

artykuł nr 3

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza konkursy na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 5, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 24 w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 4

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - Podinspektor ds. sprzedaży lokali mieszkalnych w Referacie Gospodarki Nieruchomościami

artykuł nr 5

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - Inspektor ds. zwrotów wywłaszczonych nieruchomości oraz gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa w Referacie Gospodarki Nieruchomościami