artykuł nr 1

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE!!!Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: PODINSPEKTOR DS. EWIDENCJI LUDNOŚCI W REFERACIE EWIDENCJI LUDNOŚCI

artykuł nr 2

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE!!!Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: PODINSPEKTOR DS. BUDOWNICTWA W REFERACIE ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

artykuł nr 3

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE!!!Komendant Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy: FUNKCJONARIUSZE - APLIKANCI STRAŻY MIEJSKIEJ

artykuł nr 4

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE!!!Dyrektor Dziennego Domu Pomocy Społecznej ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim: STARSZY KSIĘGOWY

artykuł nr 5

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE!!!Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: PODINSPEKTOR DS. TECHNICZNYCH W JEDNOSTCE REALIZUJĄCEJ PROJEKT (FS)