artykuł nr 1

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: INSPEKTOR DS. KONTROLI W BIURZE KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

artykuł nr 2

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: KIEROWNIK REFERATU EDUKACJI

artykuł nr 3

Dyrektor Domu Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:PEDAGOG w Domu Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 4

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Piotrkowie Tryb.:GŁÓWNY KSIĘGOWY

artykuł nr 5

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:STARSZY SPECJALISTA W DZIALE DRÓG I OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH W MZDiK