artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na dostawę bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT dla obszaru miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 2

Przetarg nieograniczony na przebudowę rzeki Strawy od ul. Wojska Polskiego wzdłuż ul. Pereca do Alei Kopernika (z wyłączeniem mostu ul. Starowarszawska 30m i mostu ul. Zamkowa 17 m)-łączna długość rzeki do przebudowy to 363mb w ramach zadania Regulacja rzeki Strawy-etap I

artykuł nr 3

Przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Sienkiewicza na odcinku od ul. Słowackiego do Al. Kopernika wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania Pn.: Przebudowa ul. Sienkiewicza

artykuł nr 4

Przetarg nieograniczony na przebudowę Placu Zamkowego z przyległym skwerem w ramach projektu Rewitalizacja terenów Podzamcza Młode-Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 5

Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej w ramach zadania Rozbudowa ul. Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerowej i przebudowa ul. Spacerowej