artykuł nr 1

Postępowanie na realizację usługi geodezyjno-kartograficznej polegającej na wykonaniu: podziałów geodezyjnych, zmian użytków gruntowych niezbędnych do sprostowania zapisów w ewidencji gruntów oraz stabilizacji punktów granicznych wraz ze zmianą użytków gruntowych dla działek nr: 18/2, 18/4, 20/2, 21/2 w obrębie 5 stanowiących pas drogowy ul. Kłosowej, zgodnie z treścią decyzji wywłaszczeniowych dotyczących przedmiotowych nieruchomości

artykuł nr 2

Postępowanie na sukcesywną dostawę materiałów papierniczych, piśmienno-biurowych i geodezyjnych dla Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2016 roku

artykuł nr 3

Postępowanie na opiekę nad miejscami pamięci narodowej znajdującymi się w Piotrkowie Trybunalskim i ich dekorację flagami

artykuł nr 4

Postępowanie na wykonanie usługi polegającej na ustaleniu przebiegu granic w postępowaniu rozgraniczeniowym

artykuł nr 5

Postępowanie na kompleksowe usługi sprzątania pomieszczeń biurowych i otoczenia budynków Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2016 roku

Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze