artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na ,,Renowację kanału tranzytowego ścieków oczyszczonych - kanał tłoczony", będące częścią projektu pn. ,,Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim" stanowiącego część Programu Operacyjnego "Infrastruktra i Środowisko" wspólnotowej pomocy strukturalnej w ramach Funduszu Spójności Nr POIS.01.01.00-00-003/07

Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 319 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Odpowiedzi na pytania wykonawców 388 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Odpowiedzi na pytania wykonawców 603 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do umowy 292 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Odpowiedzi na pytania wykonawców 271 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Odpowiedzi na pytania wykonawców MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
SIWZ 972 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Odpowiedzi na pytania wykonawców 275 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Odpowiedzi na pytania wykonawców 852 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Dodatkowe ogłoszenie MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Odpowiedzi na pytania wykonawców 221 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Odpowiedzi na pytania wykonawców 351 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Odpowiedzi na pytania wykonawców 262 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Odpowiedzi na pytania wykonawców 591 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Odpowiedzi na pytania wykonawców 348 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Dodatkowe ogłoszenie 876 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Dodatkowe ogłoszenie MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Dodatkowe ogłoszenie MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik 10 373 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik 9 (zip) 12 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik 8 (zip) 12 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik 7 (zip) 37 MB
Załącznik 6 417 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik 5 471 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik 4 107 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik 3 (zip) 928 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik 2c (zip) 156 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik 2b (zip) MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik 2a (zip) 36 MB
Załącznik 2 491 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik 1 486 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Dane do instrukcji dla wykonawców 444 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wymogi dot. gwarancji 332 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Warunki szczególne kontraktu 526 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Akt umowy 344 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
SIWZ - 1 str. 160 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Ogłoszenie o zamówieniu MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej w ul. Broniewskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego / ul. Wierzejskiej"

artykuł nr 3

Przetarg nieograniczony na aktualizację baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie obiektów stanowiących treść mapy zasadniczej a także obsługę techniczną Miejskiego Ośrodka Dokumentacji i Kartograficznej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 4

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług telefonii stacjonarnej w okresie 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.

artykuł nr 5

Przetarg nieograniczony na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Małopolskiej 3 - Podole w 2015 roku