artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na ,,Renowację kanału tranzytowego ścieków oczyszczonych - kanał tłoczony", będące częścią projektu pn. ,,Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim" stanowiącego część Programu Operacyjnego "Infrastruktra i Środowisko" wspólnotowej pomocy strukturalnej w ramach Funduszu Spójności Nr POIS.01.01.00-00-003/07

artykuł nr 2

Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej w ul. Broniewskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego / ul. Wierzejskiej"

artykuł nr 3

Przetarg nieograniczony na aktualizację baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie obiektów stanowiących treść mapy zasadniczej a także obsługę techniczną Miejskiego Ośrodka Dokumentacji i Kartograficznej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 4

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług telefonii stacjonarnej w okresie 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.

artykuł nr 5

Przetarg nieograniczony na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Małopolskiej 3 - Podole w 2015 roku