artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na ,,Renowację kanału tranzytowego ścieków oczyszczonych - kanał tłoczony", będące częścią projektu pn. ,,Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim" stanowiącego część Programu Operacyjnego "Infrastruktra i Środowisko" wspólnotowej pomocy strukturalnej w ramach Funduszu Spójności Nr POIS.01.01.00-00-003/07

Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty319 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Odpowiedzi na pytania wykonawców388 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Odpowiedzi na pytania wykonawców603 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do umowy292 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Odpowiedzi na pytania wykonawców271 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Odpowiedzi na pytania wykonawcówMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
SIWZ972 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Odpowiedzi na pytania wykonawców275 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Odpowiedzi na pytania wykonawców852 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Dodatkowe ogłoszenieMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Odpowiedzi na pytania wykonawców221 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Odpowiedzi na pytania wykonawców351 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Odpowiedzi na pytania wykonawców262 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Odpowiedzi na pytania wykonawców591 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Odpowiedzi na pytania wykonawców348 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Dodatkowe ogłoszenie876 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Dodatkowe ogłoszenieMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Dodatkowe ogłoszenieMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik 10373 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik 9 (zip)12 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik 8 (zip)12 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik 7 (zip)37 MB
Załącznik 6417 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik 5471 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik 4107 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik 3 (zip)928 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik 2c (zip)156 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik 2b (zip)MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik 2a (zip)36 MB
Załącznik 2491 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik 1486 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Dane do instrukcji dla wykonawców444 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wymogi dot. gwarancji332 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Warunki szczególne kontraktu526 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Akt umowy344 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
SIWZ - 1 str.160 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Ogłoszenie o zamówieniuMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej w ul. Broniewskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego / ul. Wierzejskiej"

artykuł nr 3

Przetarg nieograniczony na aktualizację baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie obiektów stanowiących treść mapy zasadniczej a także obsługę techniczną Miejskiego Ośrodka Dokumentacji i Kartograficznej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 4

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług telefonii stacjonarnej w okresie 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.

artykuł nr 5

Przetarg nieograniczony na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Małopolskiej 3 - Podole w 2015 roku