artykuł nr 1

Postępowanie na dostawę kompletów pościeli, poduszek, kołder, koców, narzut dla Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 2

Postępowanie na wykonanie prac w Referacie Geodezji, Kartografii i Katastru związanych z aktualizacją i utrzymaniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

artykuł nr 3

Postępowanie na sukcesywną dostawę materiałów papierniczych, piśmienno-biurowych i geodezyjnych w 2013 roku dla Urzedu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 4

Postępowanie na wykonanie pomiaru grubości ścianki rurociągu kanału tłocznego na odcinku od 5 365,4 km do końca rurociągu (wylot do kanału otwartego) metodą ultradźwiękową w ramach Projektu: "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim"

artykuł nr 5

Postępowanie na wykonanie i dostawę turystycznych materiałów promocyjnych i reklamowych zawierających tekstowe naniesienie graficzne promujące miasto Piotrków Trybunalski

Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze