artykuł nr 11

Postępowanie na wynajem i obsługę serwisową 7 kabin sanitarnych oraz ich ustawienie w wyznaczonych miejscach na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego w okresie od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

artykuł nr 12

Postępowanie na wykonanie i sukcesywna dostawę pieczątek w 2013 r. dla Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, wg wykazów stanowiących załącznik Nr 1, 2, 3 i 4

artykuł nr 13

Postępowanie na usuwanie padłych zwierząt z pasów drogowych i innych terenów stanowiących własność Miasta Piotrków Trybunalski w okresie od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

artykuł nr 14

Postępowanie na sukcesywne usuwanie odpadów i nieczystości stałych z Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2013 r.

artykuł nr 15

Postępowanie na dostawę i montaż przy ul. Krakowskie Przedmieście w Piotrkowie Trybunalskim w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 1 szt. słupa ogłoszeniowego w związku z realizacją zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 91 w Piotrkowie Trybunalskim poprzez: a) budowę ronda u zbiegu ulic: Wolborska, Rzemieślnicza, Wiejska, Wyzwolenia b) rozbudowę skrzyżowania ulic: Krakowskie Przedmieście, Żeromskiego, Przedborska, Śląska"

Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze