artykuł nr 41

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. rozbudowa wodociągu w ul. Pawłowskiej w zakresie min. wykonania kompleksowej dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej w ul. Pawłowskiej od ul. Powstańców Warszawskich do skrzyżowania z ul. Brzeźnicką (etap I, etap II) oraz budowa na jej podstawie i etapu wodociągu od posesji nr 62 przy ul. Pawłowskiej (włącznie do istniejącego odcinka wodociągu) do posesji nr 106

artykuł nr 42

Przetarg nieograniczony na prowadzenie obsługi szaletów miejskich przy Placu Niepodległości, ul. POW oraz w Parku im. Jana Pawła II przy Amfiteatrze w Piotrkowie Trybunalskim w 2012r

artykuł nr 43

Przetarg nieograniczony na wykonanie jako zamówienie ciągłe na rok 2012 operatów szacunkowych nieruchomości