artykuł nr 46

Przetarg nieograniczony na: 1. Remont 20 szt. nagrobków ofiar terroru niemieckiego z II wojny światowej położonych na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul. Partyzantów w Piotrkowie Trybunalskim,2. Remont jednej mogiły zbiorowej żołnierzy WP znajdującej się na cmentarzu wojennym przy ul. Partyzantów w Piotrkowie Trybunalskim.