artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego do 3.5 tony, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózkach w 2013 roku

artykuł nr 2

Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia, od odpowiedzialności cywilnej, oraz ubezpieczenie komunikacyjne Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 3

Przetarg nieograniczony na 1) zarządzanie nieruchomościami zabudowanymi pozostającymi w posiadaniu miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz zarządzanie nieruchomościami niezamieszkałymi stanowiącymi własność, współwłasność miasta, bądź znajdującymi się w posiadaniu miasta. 2) pełnienie funkcji inwestora zastępczego przy wykonywaniu robót niestanowiących konserwacji i bieżących napraw w ramach realizacji rocznego planu rzeczowo-finansowego dla zasobu objętego zarządzaniem.

artykuł nr 4

Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów mięsnych, wędliniarskich i drobiowych dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim przez okres 12 miesięcy

artykuł nr 5

Przetarg nieograniczony na strzeżenie obiektów Urzędu Miasta znajdujących się przy: ul. Dąbrowskiego 7 i w budynku położonym na nieruchomości w Uszczynie-stacja ujęcia wody w Uszczynie