artykuł nr 1

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2022

artykuł nr 2

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą "Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych w latach 2024-2025"

artykuł nr 3

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza otwarty konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w 2024 roku

artykuł nr 4

Program Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2024

artykuł nr 5

Oferta organizacji półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego - Klasztor OO. Bernardynów