artykuł nr 1

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu pomocy społecznej w 2023 roku

artykuł nr 2

Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego: Inspektorialne Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej - SL Salos RP im. św. Jana Bosko Piotrków Trybunalski

artykuł nr 3

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym w 2023 roku pod nazwą "Organizacja wypoczynku letniego - kolonii oraz obozów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego"

artykuł nr 4

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Piotrków Trybunalski, w 2023 roku, z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

artykuł nr 5

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert dotyczącego wsparcia realizacji zadań publicznych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, polegających na wykonywaniu prac konserwatorskich i remontowych w 2023 roku w obiektach sakralnych wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego