artykuł nr 1

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji...

Ogłoszenia o naborze na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, ratownictwa i ochrony ludności, zadań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym oraz integracji europejskiej w 2023 roku
artykuł nr 2

Otwarty konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w 2023 roku.

artykuł nr 3

Konsultacje w sprawie Programu Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2023.

artykuł nr 4

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - UKS CONCORDIA

artykuł nr 5

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Klasztor OO. Bernardynów

Dostępne kategorie:
Rok 2022
Rok 2021
Rok 2020
Rok 2019