artykuł nr 1

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie UKS Piotrcovia

artykuł nr 2

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym w 2022 roku pod nazwą "Organizacja wypoczynku letniego z rodzin alkoholowych i dotkniętych pomocą domową"

artykuł nr 3

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym w 2022 roku pod nazwą "Organizacja wypoczynku letniego z rodzin alkoholowych i dotkniętych pomocą domową"

artykuł nr 4

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym w 2022 roku pod nazwą "Organizacja wypoczynku letniego - kolonii oraz obozów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego"

artykuł nr 5

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w tryb. art. 19 a integracja wspólnoty świetlicowej Oratorium im. św. Antoniego przy Klasztorze oo. Bernardynów

Dostępne kategorie:
Rok 2022
Rok 2021
Rok 2020
Rok 2019