artykuł nr 1

Średnia zdawalność osób szkolonych w OSK wpisanych do "Rejestru Przedsiębiorców prowadzących Ośrodek Szkolenia Kierowców" prowadzonego przez Prezydenta Miasta sprawującego funkcję Starosty

Załączniki:
I kwartał 2021 r. 23 KB