artykuł nr 1

Koordynatorzy do spraw Dostępności w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Koordynatorzy do spraw Dostępności w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

  1. koordynator do spraw dostępności architektonicznej – Mariusz Kieruzel, zastępca kierownika Referatu Administracji i Majątku, telefon 44 732 18 70;
  2. koordynator do spraw dostępności cyfrowej – Marcin Góra, informatyk w Referacie Informatyki, telefon 44 732 77 93;
  3. koordynator do spraw dostępności informacyjno-komunikacyjnej – Łukasz Mycka, inspektor w Biurze Obsługi Mieszkańców, telefon 44 732 77 43.

    Do zadań koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności:
  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez podmiot;
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez podmiot;
  • monitorowanie działalności podmiotu, w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Zarządzenie Nr 282 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia koordynatorów do spraw dostępności w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego znajduje się w linku poniżej

Link do zarządzenia 282/2020