artykuł nr 1

Koordynatorzy do spraw Dostępności w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Koordynatorzy do spraw Dostępności w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

  1. koordynator do spraw dostępności architektonicznej – Mariusz Kieruzel, zastępca kierownika Referatu Administracji i Majątku, telefon 44/732 18 70;
  2. koordynator do spraw dostępności cyfrowej – Marcin Góra, informatyk w Referacie Informatyki, telefon 44/732 77 93;
  3. koordynator do spraw dostępności informacyjno-komunikacyjnej – Jakub Pawełczyk, podinspektor do spraw rejestracji pojazdów w Referacie Komunikacji, telefon 44/732 18 13

    Do zadań koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności:
  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez podmiot;
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez podmiot;
  • monitorowanie działalności podmiotu, w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
  •  

Zarządzenie Nr 66 z dnia 16 marca 2023 roku w sprawie wyznaczenia koordynatorów do spraw dostępności w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz Zarządzenie Nr 67 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 23 marca 2023 roku w sprawie zmiany Zarządzenia 66.