artykuł nr 1

Oferta organizacji w trybie art. 19a półkolonii w Świetlicy Socjoterapeutycznej "Oratorium" Św. Antoniego w 2020 roku

Załączniki:
Oferta MB
artykuł nr 2

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego: wypoczynek letni

Załączniki:
Oferta MB
artykuł nr 3

"Ogłoszenie otwartego konkursu ofert dotyczącego wsparcia realizacji zadań publicznych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, polegających na wykonywaniu prac konserwatorskich i remontowych w 2020 roku, w obiektach sakralnych wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego"

Załączniki:
WYNIKI KONKURSU 2020 ROK 520 KB
Wzór oferty 233 KB
Regulamin MB
Ogłoszenie MB
artykuł nr 4

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Piotrków Trybunalski w 2020 roku z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

artykuł nr 5

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia wsparcia finansowego z zakresu sportu 2020

Załączniki:
Wzór sprawozdania 86 KB
Wzór ofert 66 KB
Ogłoszenie 865 KB
Dostępne kategorie:
Rok 2020
Rok 2019