artykuł nr 1

Ogłoszenia o naborze na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, ratownictwa i ochrony ludności, zadań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym oraz integracji europejskiej w 2021 roku

Załączniki:
Formularz zgłoszeniowy 44 KB
Ogłoszenie 13 KB
artykuł nr 2

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, ratownictwa i ochrony ludności, zadań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym oraz integracji europejskiej w 2021 roku

Załączniki:
Wyniki konkursu 16 KB
* Regulamin 32 KB
* Ogłoszenie 33 KB
artykuł nr 3

Uproszczona oferta w trybie art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - Wspieraj Seniora, dotycząca pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej

Załączniki:
Uproszczona oferta MB
artykuł nr 4

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji...

Ogłoszenia o naborze na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2021 roku

artykuł nr 5

"Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na...

"Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2021 r."

Dostępne kategorie:
Rok 2021
Rok 2020
Rok 2019