artykuł nr 1

Kontrola dot. prawidłowości realizacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz prawidłowości stosowania prawa zamówień publicznych w jednostce w roku 2009 w Szkole Podstawowej Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 2

Kontrola dot. prawidłowości realizacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów w latach 2007 i 2008 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 3

Kontrola dot. prawidłowości realizacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów w latach 2007 i 2008 w Gimnazjum Nr 4 w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 4

Kontrola dot. prawidłowości realizacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, w latach 2007 i 2008, w Przedszkolu Samorządowym Nr 7 w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 5

Kontrola dot. realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w Gimnazjum nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim