artykuł nr 6

Kontrola przeprowadzona w II Liceum Ogólnokształcące w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 7

Kontrola przeprowadzona w I Liceum Ogólnokształcącym w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 8

Kontrola przeprowadzona w Gimnazjum nr 4 w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 9

Kontrola przeprowadzona w Gimnazjum nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 10

Kontrola przeprowadzona w Szkole Podstawowej nr 16 w Piotrkowie Trybunalskim