artykuł nr 106

Zarządzenie Nr 166 z dn. 31 marca 2004 r.

artykuł nr 107

Zarządzenie Nr 165 z dn. 31 marca 2004 r.

artykuł nr 108

Zarządzenie Nr 164 z dn. 31 marca 2004 r.

Załączniki:
Zarządzenie Nr 164 z dn. 31.03.04 r. - zmiany w budżecie zadaniowym Urzędu Miasta oraz w planach finansowych jednostek budżetowych 235 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Plan Finansowy na rok 2004 Urząd Miasta - Pion Skarbnika; Załącznik Nr 2 - Plan Finansowy na 2004 r. Urząd Miasta - Wydział Infrsatruktury Miasta; Załącznik nr 3 - Plan Finansowy na rok 2004 Urząd Miasta - Wydział Spraw Społecznych 24 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik 1/1 - Urząd Miasta - Pion Skarbnika 14 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2/1 - Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miasta 97 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 3/1 - Urząd Miasta - Wydział Spraw Społecznych 86 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 4 - Urząd Miasta - Wydział Rozwoju Miasta 35 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 5 - Urząd Miasta - Wydział Administracji i Nadzoru 27 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 6 - Urząd Miasta - Pion Sekretarza 46 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załacznik nr 7 - Urząd Miasta - Referat Zarządzania Kryzysowego i Obrony 40 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 8 - Urząd Miasta - Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Polityki Gospodarczej 13 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
ZAłacznik nr 9 - Plan Finansowy - Gimnazjum Nr 4 239 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 9 - str. 2 201 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 10 - Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji 38 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załacznik Nr 11 - Plan Finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 34 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 12 - Plan Finansowy - Ośrodek Sportu i Rekracji 15 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 13 - Plan Finansowy - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 14 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 14 - Plan Finansowy - Państwowa Straż Pożarna 18 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 15 - Plan Finansowy Domu Pomocy Społecznej 18 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załacznik Nr 16 - Plan Finansowy IV Liceum Ogólnokształcące 17 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 17 - Plan Finansowy - Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 4 25 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 18 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 17 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 19 - Plan Finansowy - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 29 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 20 - Plan Finansowy Pogotowia Opiekuńczego 17 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 21 - Plan Finansowy - Dom Dziecka 16 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
ZAłącznik Nr 22 - Plan Finansowy - Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy 20 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 109

Zarządzenie Nr 163 z dn. 30 marca 2004 r.

artykuł nr 110

Zarządzenie Nr 162 z dn. 30 marca 2004 r.