artykuł nr 1

Budżet Miasta

Załączniki:
Plan wydatków jednostek pomocniczych 21 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych-powiat 34 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych-gmina 38 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów-powiat 34 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów-gmina 27 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz placówek-powiat 38 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz placówek-gmina 27 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji dla samorządowych instytucji kultury 19 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2012 r. 20 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków związanych z geodezją i kartografią-powiat 25 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dochodów związanych z geodezją i kartografią-powiat 19 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków związanych z ochroną środowiska-powiat 34 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków związanych z ochroną środowiska-gmina 35 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dochodów związanych z ochroną środowiska-powiat 32 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dochodów związanych z ochroną środowiska-gmina 33 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Dochody budżetu Państwa planowane do uzyskania w 2012 r. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami-powiat 47 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami-gmina 42 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu-powiat 37 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu-gmina 36 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków budżetu miasta-zadania powiatu 116 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków budżetu miasta-zadania gminy 144 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dochodów budżetu miasta-zadania powiatu 56 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dochodów budżetu miasta-zadania gminy 66 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XV/309/11 w/s uchwalenia budżetu Miasta na 2012 rok 33 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

Projekt Budżetu Miasta

Załączniki:
Opinia RIO dotycząca możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 747 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Opinia RIO dotycząca projektu budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2012 r. 471 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykresy 55 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wydatki dotyczące oświaty 49 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dochodów 122 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków jednostek pomocniczych 21 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych-powiat 34 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych-gmina 38 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów-powiat 37 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów-gmina 28 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz placówek-powiat 43 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz placówek-gmina 30 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji dla samorządowych instytucji kultury 19 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2012 r. 20 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan nakładów na inwestycje na 2012 r. 67 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków związanych z geodezją i kartografią 26 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dochodów związanych z geodezją i kartografią-powiat 25 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków związanych z ochroną środowiska-powiat 36 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków związanych z ochroną środowiska-powiat 38 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dochodów związanych z ochroną środowiska-powiat 32 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dochodów związanych z ochroną środowiska-gmina 34 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Dochody budżetu Państwa planowane do uzyskania w 2012 r. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami-powiat 55 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami-gmina 53 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu-powiat 40 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu-gmina 42 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków budżetu miasta-zadania powiatu 184 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków budżetu miasta-zadania gminy 246 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dochodów budżetu miasta-zadania powiatu 79 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dochodów budżetu miasta-zadania gminy 99 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Objaśnienia do projektu 454 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s uchwalenia budżetu miasta na 2012 rok 87 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer