artykuł nr 1

Budżet Miasta

Załączniki:
Plan wydatków jednostek pomocniczych21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych-powiat34 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych-gmina38 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów-powiat34 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów-gmina27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz placówek-powiat38 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz placówek-gmina27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji dla samorządowych instytucji kultury19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2012 r.20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków związanych z geodezją i kartografią-powiat25 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dochodów związanych z geodezją i kartografią-powiat19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków związanych z ochroną środowiska-powiat34 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków związanych z ochroną środowiska-gmina35 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dochodów związanych z ochroną środowiska-powiat32 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dochodów związanych z ochroną środowiska-gmina33 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Dochody budżetu Państwa planowane do uzyskania w 2012 r. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami-powiat47 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami-gmina42 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu-powiat37 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu-gmina36 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków budżetu miasta-zadania powiatu116 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków budżetu miasta-zadania gminy144 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dochodów budżetu miasta-zadania powiatu56 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dochodów budżetu miasta-zadania gminy66 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XV/309/11 w/s uchwalenia budżetu Miasta na 2012 rok33 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

Projekt Budżetu Miasta

Załączniki:
Opinia RIO dotycząca możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego747 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Opinia RIO dotycząca projektu budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2012 r.471 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykresy55 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wydatki dotyczące oświaty49 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dochodów122 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków jednostek pomocniczych21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych-powiat34 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych-gmina38 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów-powiat37 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów-gmina28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz placówek-powiat43 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz placówek-gmina30 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji dla samorządowych instytucji kultury19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2012 r.20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan nakładów na inwestycje na 2012 r.67 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków związanych z geodezją i kartografią26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dochodów związanych z geodezją i kartografią-powiat25 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków związanych z ochroną środowiska-powiat36 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków związanych z ochroną środowiska-powiat38 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dochodów związanych z ochroną środowiska-powiat32 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dochodów związanych z ochroną środowiska-gmina34 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Dochody budżetu Państwa planowane do uzyskania w 2012 r. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami-powiat55 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami-gmina53 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu-powiat40 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu-gmina42 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków budżetu miasta-zadania powiatu184 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków budżetu miasta-zadania gminy246 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dochodów budżetu miasta-zadania powiatu79 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dochodów budżetu miasta-zadania gminy99 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Objaśnienia do projektu 454 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s uchwalenia budżetu miasta na 2012 rok87 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer