artykuł nr 1

Budżet Miasta

Załączniki:
Plan wydatków jednostek pomocniczych 21 KB
Plan dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych-powiat 34 KB
Plan dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych-gmina 38 KB
Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów-powiat 34 KB
Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów-gmina 27 KB
Plan dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz placówek-powiat 38 KB
Plan dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz placówek-gmina 27 KB
Plan dotacji dla samorządowych instytucji kultury 19 KB
Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2012 r. 20 KB
Plan wydatków związanych z geodezją i kartografią-powiat 25 KB
Plan dochodów związanych z geodezją i kartografią-powiat 19 KB
Plan wydatków związanych z ochroną środowiska-powiat 34 KB
Plan wydatków związanych z ochroną środowiska-gmina 35 KB
Plan dochodów związanych z ochroną środowiska-powiat 32 KB
Plan dochodów związanych z ochroną środowiska-gmina 33 KB
Dochody budżetu Państwa planowane do uzyskania w 2012 r. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 KB
Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami-powiat 47 KB
Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami-gmina 42 KB
Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu-powiat 37 KB
Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu-gmina 36 KB
Plan wydatków budżetu miasta-zadania powiatu 116 KB
Plan wydatków budżetu miasta-zadania gminy 144 KB
Plan dochodów budżetu miasta-zadania powiatu 56 KB
Plan dochodów budżetu miasta-zadania gminy 66 KB
Uchwała Nr XV/309/11 w/s uchwalenia budżetu Miasta na 2012 rok 33 KB
artykuł nr 2

Projekt Budżetu Miasta

Załączniki:
Opinia RIO dotycząca możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 747 KB
Opinia RIO dotycząca projektu budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2012 r. 471 KB
Wykresy 55 KB
Wydatki dotyczące oświaty 49 KB
Plan dochodów 122 KB
Plan wydatków jednostek pomocniczych 21 KB
Plan dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych-powiat 34 KB
Plan dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych-gmina 38 KB
Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów-powiat 37 KB
Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów-gmina 28 KB
Plan dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz placówek-powiat 43 KB
Plan dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz placówek-gmina 30 KB
Plan dotacji dla samorządowych instytucji kultury 19 KB
Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2012 r. 20 KB
Plan nakładów na inwestycje na 2012 r. 67 KB
Plan wydatków związanych z geodezją i kartografią 26 KB
Plan dochodów związanych z geodezją i kartografią-powiat 25 KB
Plan wydatków związanych z ochroną środowiska-powiat 36 KB
Plan wydatków związanych z ochroną środowiska-powiat 38 KB
Plan dochodów związanych z ochroną środowiska-powiat 32 KB
Plan dochodów związanych z ochroną środowiska-gmina 34 KB
Dochody budżetu Państwa planowane do uzyskania w 2012 r. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 KB
Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami-powiat 55 KB
Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami-gmina 53 KB
Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu-powiat 40 KB
Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu-gmina 42 KB
Plan wydatków budżetu miasta-zadania powiatu 184 KB
Plan wydatków budżetu miasta-zadania gminy 246 KB
Plan dochodów budżetu miasta-zadania powiatu 79 KB
Plan dochodów budżetu miasta-zadania gminy 99 KB
Objaśnienia do projektu 454 KB
Projekt uchwały w/s uchwalenia budżetu miasta na 2012 rok 87 KB