artykuł nr 1

Budżet Miasta na 2007 r.

Załączniki:
Plan wydatków jednostek pomocniczych.21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan przychodów i wydatków powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 r.19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan przychodów i wydatków gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 r20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan przychodów i wydatków funduszu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym na 2007 r.21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych16 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów16 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowo - wychowawczych21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji dla samorządowych instytucji kultury16 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Prognoza spłaty długów w latach 2008 - 201520 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Prognoza długu miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2007 rok22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Prognoza długu miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2007 rok20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wieloletni plan inwestycyjny 2007 - 200948 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 38 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan nakładów na inwestycje na 2007 r.187 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2007 r., związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu33 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków Piotrkowa Trybunalskiego na 2007 rok - według klasyfikacji budżetowej627 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Dochody budżetu miasta na 2007 rok56 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/44/07 w/s uchwalenia budżetu miasta na 2007 rok87 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer