artykuł nr 1

XV Sesja Rady Miasta z dnia 18 grudnia 2019 r.

Załączniki:
Uchwała nr 264/XV/19 w/s przedłużenia terminu rozpatrzenia wniosku mieszkańca Piotrkowa Trybunalskiego429 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr 263/XV/19 w/s przekazania petycji z dnia 25 listopada 2019 r. mieszkanki Piotrkowa Trybunalskiego306 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr 262/XV/19 w/s petycji z dnia 6 grudnia 2019 r. zatytułowanej "Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego".286 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr 261/XV/19 w/s przekazania według właściwości petycji zatytułowanej "Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego".348 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XV/260/2019 w sprawie uchwalenia Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2020 pn. "Bezpieczne Miasto 2020"MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XV/259/2019 w/s ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, szkól i placówek prowadzonych przez osoby prawne inne niż Miasto Piotrków Trybunalski oraz osoby fizyczne, funkcjonujące na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystaniaMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XV/258/2019 w/s określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Piotrków Trybunalski na rok szkolny 2019/2020156 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XV/257/2019 w/s uchylenia Uchwały Nr XXXVII/649/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 maja 2009 roku w sprawie ustalenia urzędowych cen za przewozy taksówkami osobowymi na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego167 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XV/256/2019 w/s powołania komisji do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników192 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XV/255/2019 w/s zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XV/254/2019 w/s uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2020 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XV/253/2019 w/s uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2020 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XV/252/2019 w/s wyboru metody ustalania opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi209 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XV/251/2019 w/s wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Piotrków Trybunalski i Gminą Grabica w zakresie lokalnego transportu zbiorowego791 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XV/250/2019 w/s wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy Alejach 800 Lecia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego151 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XV/249/2019 w/s wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kajakowej143 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XV/248/2019 w/s wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Niecałej 29148 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XV/247/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego271 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XV/246/2019 w/s przekazania Policji środków finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla policjantów za ponadnormatywny czas służby209 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XV/245/2019 w/s uchwały budżetowej miasta na 2020 rok - cz. IIMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XV/245/2019 w/s uchwały budżetowej miasta na 2020 rok - cz. IMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XV/244/2019 w/s przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej MiastaMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XV/243/2019 w/s zmiany budżetu miasta na 2019 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XV/242/2019 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

XIV Sesja Rady Miasta z dniu 27 listopada 2019 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XIV/241/2019 w/s odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na Uchwałę Nr XVI/217/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2015-2020MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/240/2019 w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanych położonych w Piotrkowie TrybunalskimMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/239/2019 w/s zmiany uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do Komisji Stypendialnej powołanej przez Prezydenta Miasta do kwalifikowania wniosków o przyznanie stypendiów w zakresie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury oraz ich wysokości188 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/238/2019 w/s wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim161 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/237/2019 w/s stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum dla Dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. Królowej Jadwigi w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Krakowskie Przedmieście 36161 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/236/2019 w/s stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Menedżersko - Usługowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 6 im. Królowej Jadwigi w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Krakowskie Przedmieście 36203 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/235/2019 w/s stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Ekonomiczno-Handlowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Leonarda 12/14192 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/234/2019 w/s stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Gastronomiczno-Usługowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. ks. Jerzego Popiełuszki w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sienkiewicza 10/12204 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/233/2019 w/s stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Kształtowania Środowiska wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3 im. Władysława Reymonta w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Broniewskiego 16218 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/232/2019 w/s stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Budowy Maszyn wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dmowskiego 38;192 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/231/2019 w/s stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Mechaniczno-Elektrycznego im. rotmistrza Witolda Pileckiego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Roosevelta 1202 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/230/2019 w/s stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 6 im. Królowej Jadwigi w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Krakowskie Przedmieście 36207 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/229/2019 w/s stwierdzenia przekształcenia trzyletniego VI Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dmowskiego 38191 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/228/2019 w/s stwierdzenia przekształcenia trzyletniego V Liceum Ogólnokształcącego im. rotmistrza Witolda Pileckiego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Roosevelta 1200 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/227/2019 w/s stwierdzenia przekształcenia trzyletniego IV Liceum Ogólnokształcącego im. Generała Stefana Roweckiego - Grota w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Broniewskiego 5185 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/226/2019 w/s stwierdzenia przekształcenia trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Aleje Armii Krajowej 17181 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/225/2019 w/s stwierdzenia przekształcenia trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żeromskiego 11182 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/224/2019 w/s stwierdzenia przekształcenia trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Al. Mikołaja Kopernika 1180 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/223/2019 w/s stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Piotrkowie Trybunalskim w Centrum Kształcenia Zawodowego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Targowej 3173 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/222/2019 w/s zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. Królowej Jadwigi w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Krakowskie Przedmieście 36250 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/221/2019 w/s zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim ul. Leonarda 12/14173 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/220/2019 w/s zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. ks. Jerzego Popiełuszki w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sienkiewicza 10/12216 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/219/2019 w/s zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3 im. Władysława Reymonta w Piotrkowie Trybunalskim ul. Broniewskiego 16239 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/218/2019 w/s zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim ul. Dmowskiego 38233 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/217/2019 w/s zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim ul. Roosevelta 1258 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/216/2019 w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: M. Curie ? Skłodowskiej, Garbarskiej i Sulejowskiej w Piotrkowie TrybunalskimMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/215/2019 w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Rolniczej, Topolowej i Szymanowskiego w Piotrkowie TrybunalskimMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/214/2019 w/s Programu Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/213/2019 w/s ustalenia opłaty, opłaty dodatkowej, maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego zwolnienia od ponoszonych opłat za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku Dziennym w Piotrkowie Trybunalskim221 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/212/2019 w/s opłaty targowej693 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/211/2019 w/s zmiany Uchwały Nr VI/76/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2019 rok547 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/210/2019 w/s wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu pieniężnego do Piotrkowskich Wodociągów i Kanalizacja Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim194 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/209/19 w/s zmiany budżetu miasta na 2019 r. MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/208/19 w/s zmiany WPF Miasta Piotrkowa Trybunalskiego MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 3

XIII Sesji Rady Miasta w dniu 30 października 2019 roku

Załączniki:
Uchwała Nr XIII/207/19 w sprawie przyjęcia "Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego"MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIII/206/19 w sprawie przekazania petycji do rozpatrzenia zgodnie z właściwościąMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIII/205/19 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem InteresówMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIII/204/19 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego263 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIII/203/19 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania składów komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego774 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIII/202/19 w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (Atletyczny Klub Sportowy w Piotrkowie Trybunalskim).348 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIII/201/19 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Panu Zbigniewowi Skrzekowi296 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIII/200/19 zmieniająca uchwałę Nr X/154/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie zamiaru likwidacji Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim, zlokalizowanej w Piotrkowie Trybunalskim, Rynek Trybunalski 2 oraz zamiaru dokonania zmian w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim, w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji Filii383 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIII/199/19 zmieniająca uchwałę Nr III/27/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Piotrków Trybunalski na 2019 rok421 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIII/198/19 w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia321 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIII/197/19 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości ustanowionego na rzecz Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim407 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIII/196/19 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Piotrków Trybunalski i Gminą Grabica w zakresie lokalnego transportu zbiorowego818 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIII/195/19 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Podole i Małopolskiej w Piotrkowie TrybunalskimMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIII/194/19 zmieniająca uchwałę Nr IX/134/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIII/193/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości787 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIII/192/19 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wierzejskiej259 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIII/191/19 w sprawie wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu niepieniężnego w postaci prawa własności nieruchomości niezabudowanej o łącznej powierzchni 0,9867 ha, położonej w Piotrkowie Trybunalskim w rejonie ulicy Broniewskiego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o. o.340 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIII/190/19 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego oraz objęcia przez Miasto Piotrków Trybunalski nowoutworzonych udziałów w kapitale zakładowym Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Piotrkowie Trybunalskim428 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIII/189/19 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych319 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIII/188/19 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim285 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIII/187/19 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.298 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIII/186/19 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim514 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIII/185/19 w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników na kadencję 2020-2023 do Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego w Piotrkowie TrybunalskimMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIII/184/19 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach ławników na kadencję 2020-2023 do Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim.348 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIII/183/19 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2019 rok.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIII/182/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer