artykuł nr 1

XII Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta z dn. 27 września 2019 r.

artykuł nr 2

XI Sesja Rady Miasta z dn. 25 września 2019 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XI/180/19 w/s przekazania wniosku do rozpatrzenia według właściwości607 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XI/179/19 w/s skargi na działalność Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Piotrkowie TrybunalskimMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XI/178/19 w/s skargi na Prezydenta Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XI/177/19 w/s zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawiaj się bez dalszego biegu774 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XI/176/19 w/s wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomościMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XI/175/19 w/s wyboru metody ustalania opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi384 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XI/174/19 w/s o zmianie Uchwały Nr VIII/116/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 mają 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego689 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XI/173/19 zmieniająca Uchwałę w sprawie utworzenia Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej328 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XI/172/19 zmieniająca uchwałę w sprawie wymagań jakie powinien spełniać projekt "Budżet Obywatelski w Piotrkowie Trybunalskim" 411 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XI/171/19 w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Łódzkiej, Brzeźnickiej, Porazińskiej oraz projektowanego odcinka Obwodnicy Miejskiej klasy "Z" w Piotrkowie Trybunalskim849 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XI/170/19 w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości zabudowanej, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. M.Curie- Skłodowskiej 3361 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XI/169/19 w/s wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Karolinowskiej i ul. Rolniczej295 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XI/168/19 w/s zmiany budżetu miasta na 2019 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XI/167/19 w/s zmiany WPFMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 3

X Sesja Rady Miasta z dn. 28 sierpnia 2019 r.

Załączniki:
Uchwała Nr X/166/2019 w/s skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie TrybunalskimMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/165/2019 w/s przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Piotrkowie Trybunalskim637 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/164/2019 w/s przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego655 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/163/2019 w/s zamiaru utworzenia Liceum Sztuk Plastycznych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 6 im. Królowej Jadwigi w Piotrkowie Trybunalskim373 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/162/2019 w/s odbudowy dróg krajowych, powiatowych i gminnych zniszczonych w czasie budowy autostrady A-1865 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/161/2019 zmieniająca uchwałę Nr XVI/216/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Piotrków Trybunalski"25 MB
Uchwała Nr X/160/2019 w/s ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, określenia wysokości stawek i sposobu ich pobierania.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/159/2019 w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: J. Słowackiego, Kostromskiej i Belzackiej w Piotrkowie TrybunalskimMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/158/2019 w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Łódzkiej, Brzeźnickiej, Porazińskiej oraz projektowanego odcinka Obwodnicy Miejskiej klasy "Z" w Piotrkowie Trybunalskim889 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/157/2019 w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wolborskiej, Życzliwej, Przedniej i rzeki Wierzejki w Piotrkowie Trybunalskim.762 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/156/2019 w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Sulejowskiej, Filtrowej oraz rzeki Strawy w Piotrkowie Trybunalskim.972 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/155/2019 w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Pereca, Garncarskiej, Jerozolimskiej, M. Skłodowskiej-Curie i Al. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim.816 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/154/2019 w/s zamiaru likwidacji Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim, zlokalizowanej w Piotrkowie Trybunalskim, Rynek Trybunalski 2 oraz zamiaru dokonania zmian w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim, w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji Filii.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/153/2019 w/s wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim, w obrębie 10, oznaczonej nr działki 405/4276 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/152/2019 w/s wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Twardosławickiej - Diamentowej280 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/151/2019 w/s wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskiego 37277 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/150/2019 w/s zmiany budżetu miasta 2019 r.14 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/149/2019 w/s zmiany WPF17 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer