artykuł nr 31

Informacja dot. zmiany danych stacji bazowych telefonii komórkowej

artykuł nr 32

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na: zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Dz40MM w ulicy Żywicznej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 33

Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji Prezydenta Miasta pełniącego funkcję Starosty Miasta Piotrkowa Trybunalskiego udzielającej pozwolenia na: budowę zakładu produkcyjnego (produkcja wyrobów i barwników cukierniczych) w zakresie zespołu budynków: produkcyjnego, magazynowego oraz biurowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie nieruchomości położonej przy ul. Ronalda Reagana w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 34

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie linii kablowych nN polegająca na przebudowie awaryjnych linii kablowych nN na terenie nieruchomości przy ul. Kostromskiej 72, 74, 76 w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 35

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci gazu w ulicy Bosmańskiej w Piotrkowie Trybunalskim.