artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na strzeżenie obiektów Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego znajdujących się przy ul. Dąbrowskiego 7 i w budynku położonym na nieruchomości w Uszczynie - stacja ujęcia wody w Uszczynie