artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na prowadzenie miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim w 2011 r.