artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. Dmowskiego 11 w ramach zadania pn.: "Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 13"