artykuł nr 1

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Piotrków Trybunalski, w 2022 roku, z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.