artykuł nr 1

Ogłoszenie o I ustnym przetargu ograniczonym na zbycie udziału stanowiącego własność gminy miasto Piotrków Trybunalski w wysokości 4/12 części we współwłasności nieruchomości zabudowanej, położonej we Włodzimierzowie przy ul. Zielonej

artykuł nr 2

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność gminy miasto Piotrków Trybunalski położonych przy ul. Żeglarskiej 25, ul. Żeglarskiej 25a, ul. Żeglarskiej 25b, ul. Żeglarskiej 25c.

artykuł nr 3

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Jeziornej 60

artykuł nr 4

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Zawiłej

artykuł nr 5

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Zawiłej 20