artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Topolowej 14

artykuł nr 2

Wykaz udziału stanowiącego własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski w wysokości 2860/123180 części we współwłasności zabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Szmidta 11 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz właściciela lokalu mieszkalnego Nr 12 przy ul. Szmidta 11

artykuł nr 3

Wykaz nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Krętej 38

artykuł nr 4

Wykaz nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Palmowej 16

artykuł nr 5

Wykaz nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Sulejowskiej 48

Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze