artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Topolowej 14

Załączniki:
Wykaz 206 KB
artykuł nr 2

Wykaz udziału stanowiącego własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski w wysokości 2860/123180 części we współwłasności zabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Szmidta 11 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz właściciela lokalu mieszkalnego Nr 12 przy ul. Szmidta 11

Załączniki:
Wykaz 847 KB
artykuł nr 3

Wykaz nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Krętej 38

Załączniki:
Wykaz 401 KB
artykuł nr 4

Wykaz nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Palmowej 16

Załączniki:
Wykaz 384 KB
artykuł nr 5

Wykaz nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Sulejowskiej 48

Załączniki:
Wykaz 392 KB
Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze