artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim w obrębie 32, działka nr 19/24 przeznaczonej do sprzedaży, w drodze ustnego publicznego przetargu nieograniczonego

Załączniki:
Wykaz MB
artykuł nr 2

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski przeznaczonej do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sulejowskiej

Załączniki:
Wykaz MB
artykuł nr 3

Wykaz nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Czeremchy

Załączniki:
Wykaz 649 KB
artykuł nr 4

Wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia na 10 lat, w drodze publicznego pisemnego przetargu nieograniczonego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskiego 264, w granicach Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej

Załączniki:
Wykaz 234 KB
artykuł nr 5

Wykaz nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do wydzierżawienia na 10 lat, w drodze publicznego pisemnego przetargu nieograniczonego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sulejowskiej 132, w granicach Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej

Załączniki:
Wykaz 229 KB
Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze