artykuł nr 1

Ogłoszenie o I pisemnym przetargu nieograniczonym nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia na 10 lat, w drodze publicznego pisemnego przetargu nieograniczonego, położonej w granicach piotrkowskiej strefy aktywności gospodarczej przy ul. Całej

artykuł nr 2

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze publicznego ustnego przetargu nieograniczonego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Garncarskiej 1 - ul. Krakowskie Przedmieście 6/8

artykuł nr 3

Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Batorego 10

artykuł nr 4

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność gminy miasto Piotrków Trybunalski położonych przy ul. Piaskowej

artykuł nr 5

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim w obrębie 32 oznaczonej numerem działki 19/24