artykuł nr 26

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego o I ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski położonej przy ul. Belzackiej 67

Załączniki:
Ogłoszenie 184 KB
artykuł nr 27

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego o II ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Mireckiego

Załączniki:
Ogłoszenie 402 KB
artykuł nr 28

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego o I ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wiśniowej 3

Załączniki:
Ogłoszenie 171 KB
artykuł nr 29

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego o II ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonych w Piotrkowie Trybunalskim na terenie Osiedla Budownictwa Jednorodzinnego "Jeziorna I" przy ulicy Chabrowej (działki nr: 233/4 o pow 0,0551 ha, 233/6 o pow 0,0550 ha i 233/8 o pow 0,0568 ha)

Załączniki:
Ogłoszenie 264 KB
artykuł nr 30

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego o I ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Słowackiego 59

Załączniki:
Ogłoszenie 165 KB