artykuł nr 1

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - Pasaż Karola Rudowskiego 10: Podinspektor ds. wojskowych w Referacie Zarządzania Kryzysowego i Obrony.

artykuł nr 2

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - Pasaż Karola Rudowskiego 10: Inspektor ds. obronnych i obrony cywilnej w Referacie Zarządzania Kryzysowego i Obrony.