artykuł nr 1

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w SP nr 11 w Piotrkowie Trybunalskim, ul. k. Szmidta 3 - GŁÓWNY KSIĘGOWY

artykuł nr 2

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Zastępca Kierownika w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

artykuł nr 3

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: referent ds. obsługi punktu informacyjnego w Biurze Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 4

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Główny specjalista ds. centralizacji podatku VAT w Referacie Księgowości