artykuł nr 1

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza...

ZAKOŃCZONE POSTĘPOWANIE!!
artykuł nr 2

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta PODINSPEKTORA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Referacie Zamówień Publicznych

artykuł nr 3

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kasztanowej 31, ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze PODINSPEKTOR DS. GOSPODARKI ODPADAMI

artykuł nr 4

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kasztanowej 31, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze INSPEKTOR DS. GOSPODARKI ODPADAMI

artykuł nr 5

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w...

ZAKOŃCZONE POSTĘPOWANIE!!