artykuł nr 1

Dyrektor Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Pracowni Planowania Przestrzennego: PODINSPEKTOR DS. PROWADZENIA STRATEGII GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W SEKCJI PLANÓW MIEJSKICH

artykuł nr 2

Dyrektor Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Pracowni Planowania Przestrzennego: KIEROWNIK SEKCJI PLANÓW MIEJSCOWYCH

artykuł nr 3

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Inspektor ds. technicznego utrzymania zasobów mieszkaniowych w Biurze Inżyniera Miasta

artykuł nr 4

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Piotrkowie Tryb.: Specjalista d/s płac

artykuł nr 5

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Podinspektor ds. zamówień publicznych w Referacie Zamówień Publicznych