artykuł nr 1

Kierownik MZEA ogłasza nabór na 2 wolne stanowiska pracy: SAMODZIELNEGO REFERENTA DS. UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ W DZIELE SOCJALNYM

artykuł nr 2

3. Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta: PODINSPEKTOR DS. NADZORU INWESTYCYJNEGO ROBóT SANITARNYCH w Biurze Inwestycji i remontów 1/2 etatu

artykuł nr 3

Dyrektor Domu Dziecka ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: GłóWNEGO KSIęGOWEGO

artykuł nr 4

Dyrektor MZDiK ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: KIEROWNIKA DZIAłU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ I INKASA

artykuł nr 5

2. Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta: INSPEKTORA KONTROLI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ w Referacie Geodezji, Kartografii i Katastru