artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe na: Wykonanie i montaż multimedialnej Ławki Niepodległości na działce nr 61/2 obr. 22 przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej w Piotrkowie Trybunalskim według projektu Ministerstwa Obrony Narodowej

artykuł nr 2

Rozeznanie rynku-Szacowanie wartości zamówienia: „Harmonizacja i weryfikacja referencyjnych baz danych oraz mapy zasadniczej dla obszaru Miasta Piotrkowa Trybunalskiego”

artykuł nr 3

Rozeznanie rynku-Szacowanie wartości zamówienia: "Dostawa bazy danych PZGiK (rejestry, metadane, przetworzenie zasobu)"